ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ 4 ดวง ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านผลึกน้ำแข็งบนเมฆที่สูงจากพื้นดิน 10 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นเมฆเซอรัส

(แต่ไม่ได้ทำให้ร้อนขึ้นแต่อย่างใด)

ภาพจาก worldatlas.com

TinEye
0